Rabobank clubkas

Rabobank Breda heeft al jaren een aandeel in het lokale verenigingsleven. In 2014 introduceerden zij de Rabobank Clubkas Campagne voor alle ‘clubs’ in hun werkgebied. Niet de bank zelf, maar haar leden verdelen sindsdien hun donatiebudget.

Alle verenigingen en stichtingen die klant zijn van Rabobank Breda en voldoen aan de gestelde criteria kunnen zich aanmelden voor deelname. De clubs stellen zich als het ware ‘verkiesbaar’.

Begin april ontvangen alle 30.000 leden van de bank een persoonlijke stemcode. Ieder lid krijgt vijf stemmen om te verdelen en kan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging of stichting uitbrengen. De stemperiode duurt twee weken. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen en wordt duidelijk welk bedrag de vereniging/stichting ontvangt.

Ben u klant van de Rabobank Breda? En heeft zich al aangemeld als lid? Dan zouden wij het enorm waarderen indien u, in april, uw stem uitbrengt op het Sinterklaas Comité Prinsenbeek. Uw stem is voor ons erg waardevol!!!

Aanmelden lidmaatschap Rabobank kan door hier te klikken.

 

(De leden die vóór 1 maart lid zijn geworden, ontvangen de stemkaart thuis.)