OVP

Naast de Ondernemers Vereniging Prinsenbeek (OVP) bestaat er ook de Stichting Prinsenbeeks Ondernemersfonds (SPO). Het ondernemersfonds wordt financieel gevoed door een verplichte jaarlijkse bijdrage van alle ondernemers in het centrumgebied. Het budget van beide partijen wordt ingezet voor het uitvoeren van projecten, activiteiten en evenementen in (het centrum van) Prinsenbeek.

img.phpTijdens de Algemene Leden Vergadering wordt ook besloten welke activiteiten de OVP sponsort. Deze activiteiten moeten aan een paar voorwaarden voldoen, maar komt neer dat er een gezamenlijk belang is voor de ondernemers en/of de inwoners van Prinsenbeek. Een voorbeeld hiervan is de Intocht van Sinterklaas in Prinsenbeek. Op deze plaats een gemeend dankwoord hiervoor.